Moerdijk I. and G. E. Reyes (1986). On the relation between connections and sprays. In
Perez J. H. and X. Caicedo (eds.). Memorias del Seminario-Taller en Teoría de Categorías,
Bogotá, 1983. Revista Colombiana de Matemáticas. Vol XX.Nos. 3 and 4, 187-222. (SDG)